X

เพศทางเลือกหมายถึงอะไร ? ชวนรู้จักเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

เพื่อสุขภาพ” ชุมชนสุขภาพ เรื่องราวตรงใจ ตอบโจทย์ทุกช่วงวัย รุ่นไหนก็รัก ♡

เพศทางเลือกหมายถึงอะไร ? ชวนรู้จักเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ปัจจุบันโลกของเราเปิดกว้างมากขึ้น เรื่องของสิทธิ ความเท่าเทียมทางเพศจึงกลายเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกมาพูดถึงมากกว่าเดิม รวมถึงสิทธิของเพศทางเลือกด้วย บทความของเราวันนี้จึงอยากชวนคุณมาทำความรู้จักว่า เพศทางเลือกหมายถึง อะไร Bisexual คืออะไร ความรู้สึกแบบไหนที่บ่งบอกถึงรสนิยมทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศของคนแต่ละกลุ่ม เพื่อให้เราเข้าใจและยอมรับในตัวตนของเพศทางเลือกได้อย่างแท้จริงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะ

 • เพศทางเลือกหมายถึงอะไร ?

เพศทางเลือกหมายถึง, bisexual คือ

เพศทางเลือกหมายถึง กลุ่มคนที่มีอัตลักษณ์หรือรสนิยมทางเพศแตกต่างไปจากคนส่วนใหญ่ อาจเป็นการที่อัตลักษณ์ทางเพศไม่ตรงกับเพศสภาพหรือเพศที่ปรากฎทางร่างกาย เช่น เกิดมาเป็นชายแต่จิตใจเป็นหญิง เป็นต้น นอกเหนือจากนั้นกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศหรือเป็นเพศทางเลือกเองก็ไม่ต่างจากคนทั่วไป เพราะสามารถมีความรู้สึกรัก ดึงดูด และมีอารมณ์ทางเพศต่อเพศที่ตนพึงพอใจได้เหมือนคนอื่นๆ ซึ่งในอดีตคนกลุ่มนี้ถูกมองว่าเป็นโรคทางจิตเภทหรือมีความผิดปกติ มีความแปลกประหลาด แต่ปัจจุบันสังคมตื่นตัวกับความหลากหลายทางเพศมากขึ้น การเป็นเพศทางเลือกจึงไม่ใช่เรื่องแปลกหรือประหลาดอีกต่อไป แต่เป็นสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจเพื่อให้เรายอมรับในตัวตนของอีกฝ่ายได้อย่างแท้จริง

 • ชวนรู้จักคำศัพท์เกี่ยวกับเพศทางเลือกและความหลากหลายทางเพศ
เพศทางเลือกหมายถึง, bisexual คือ

ได้รู้ไปแล้วว่าเพศทางเลือกหมายถึงอะไร เราลองมาดูกันว่ามีคำเรียกกลุ่มเพศทางเลือกกลุ่มไหนบ้างที่เราควรรู้จัก และคำศัพท์แต่ละคำหมายถึงเพศทางเลือกหรือกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศกลุ่มไหนบ้าง โดยในช่วงแรกที่สังคมโลกตื่นตัวเรื่องเพศทางเลือกเราใช้คำว่า LGBT เพื่อเรียกแทนคนกลุ่มนี้ แต่ปัจจุบันมีการเพิ่มกลุ่ม Q เข้าไปด้วย เป็น LGBTQ ซึ่งตัวอักษรแต่ละตัว มีความหมายดังนี้

 1. L (Lesbian) : เลสเบี้ยนเป็นเพศทางเลือกหมายถึงกลุ่มผู้หญิงรักผู้หญิง หรือผู้หญิงที่มีความรู้สึกดึงดูดในเพศเดียวกันมากกว่าความรู้สึกดึงดูดจากต่างเพศ
 2. G (Gay) : วามจริงแล้วเกย์ไม่ได้หมายถึงกลุ่มชายรักชายเท่านั้นนะคะ แต่ยังหมายถึงผู้ที่มีแรงดึงดูดหรือมีความรู้สึกรักคนเพศเดียวกันไม่ว่าจะเป็นชายรักชายหรือหญิงรักหญิง แต่เนื่องจากเราคุ้นเคยกับการเรียกหญิงรักหญิงว่าเลสเบี้ยน คำว่าเกย์จึงนิยมใช้เรียกแทนกลุ่มชายรักชายไปโดยปริยาย
 3. B (Bisexual) : Bisexual คือ กลุ่มคนที่รักหรือรู้สึกดึงดูดต่อทั้งเพศชายและเพศหญิง ไม่จำกัดว่าต้องเป็นเพศใดเพศหนึ่งโดยเฉพาะหรือรักได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนั่นเอง
 4. T (Transgender) : หมายถึงกลุ่มคนข้ามเพศที่อัตลักษณ์ทางเพศไม่ตรงกับเพศสภาพ บางคนอาจเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงร่างกายจากชายกลายเป็นหญิงหรือจากหญิงเป็นชายเพื่อให้ตรงกับอัตลักษณ์ทางเพศของตัวเองโดยอาศัยวิทยาศาตร์และการแพทย์เข้าช่วย ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือ เอลเลียต เพจ นักแสดงฮอลลีวูดชื่อดังนั่นเองค่ะ
 5. Q (Queer) : หรือเควียร์อาจเป็นกลุ่มที่คนไทยยังไม่คุ้นหูเท่าไรนัก แต่ถือเป็นอีกหนึ่งกลุ่มความหลากหลายทางเพศที่หมายถึง ผู้ที่พึงพอใจต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยไม่สนใจเรื่องเพศสภาพ รสนิยม หรือไม่จำกัดในเรื่องเพศ กล่าวให้เข้าใจง่ายก็คือเควียร์สามารถรักได้ทุกเพศนั่นเอง ตัวอย่างคนดังที่เป็นเควียร์ก็คือ เอซร่า มิลเลอร์ หรือนักแสดง The Flash จากภาพยนต์เรื่อง Justice League ค่ะ

เกร็ดสุขภาพ : ความหลากหลายทางเพศเกิดขึ้นได้จากองค์ประกอบที่ซับซ้อนไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมน สารเคมีในสมอง สังคม ค่านิยม ไปจนถึงการเลี้ยงดูภายในครอบครัว ทางการแพทย์ไม่ถือว่ากลุ่มคนเพศทางเลือกนั้นเป็นเรื่องผิดปกติ แต่แพทย์สามารถให้คำแนะนำเรื่องการปรับตัว การดำเนินชีวิต การมี Save sex ที่ปลอดภัย ไปจนถึงแนะนำให้ครอบครัวมีความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความอบอุ่นในครอบครัวให้กับผู้ที่เป็นเพศทางเลือกได้โดยไม่ทำให้กลุ่มคนเหล่านั้นเกิดปมด้อย ดังนั้นใครที่กำลังสับสนหรือรู้สึกมีปัญหาในใจเรื่องเพศสภาพ หรือมีคนใกล้ตัวเป็นกลุ่มเพศทางเลือกแต่เราไม่รู้ว่าควรปฏิบัติกับเขาอย่างไร ก็สามารถปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้นะคะ

เพศทางเลือกหมายถึงอะไร, bisexual คือ

นอกจากได้รู้แล้วว่า เพศทางเลือกหมายถึงอะไร เราลองมาทำความเข้าใจความหลากหลายทางเพศผ่านคำว่าเพศวิถี (Sexual Orientation) และอัตลักษณ์ทางเพศกันบ้างดีกว่าค่ะ

เพศวิถีหรือ Sexual Orientation หมายถึง ความรู้สึก รสนิยมทางเพศ และความรู้สึกพึงพอใจทางเพศที่มีต่อบุคคลอื่น แบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ คือ

 1. รักต่างเพศ : คือกลุ่มคนที่มีความรู้สึกพึงพอใจในคนต่างเพศ เช่น ชายชอบหญิง หรือหญิงรักชาย เป็นต้น
 2. รักเพศเดียวกัน : คือกลุ่มคนที่มีความรู้สึกพึงพอใจในเพศเดียวกัน แบ่งเป็นสองกลุ่มคือเลสเบี้ยน (Lesbian) และเกย์ (Gay)
 3. ไบเซ็กชวล : Bisexual คือ กลุ่มคนที่มีความรู้สึกพึงพอใจในคนทั้งเพศชายและหญิง สามารถมีอารมณ์รักใคร่ได้ทั้งกับเพศตรงข้ามและเพศเดียวกัน
 4. ไม่ฝักใฝ่ทางเพศ : คือกลุ่มคนที่ไม่สนใจเรื่องเพศสัมพันธ์ แต่มีความรู้สึกผูกพัน สนิทสนม หรือสามารถสร้างมิตรภาพกับคนอื่นๆ ได้ตามปกติ

ส่วนอัตลักษณ์ทางเพศ (Gender Identity) หมายถึงการรับรู้ว่าตัวเองเป็นเพศใด ซึ่งบางคนอาจมีอัตลักษณ์ทางเพศตรงกับเพศสภาพหรือเพศตามร่างกาย แต่บางคนอาจมีอัตลักษณ์ทางเพศต่างจากเพศสภาพ กลุ่มคนเหล่านี้ก็คือ คนข้ามเพศ หรือ Transgender กลุ่มคนเหล่านี้อาจมีความรู้สึกสับสนและทุกข์ใจ แต่ก็สามารถสร้างกำลังใจให้ตัวเอง ยอมรับตัวเอง และสามารถขอคำแนะนำจากแพทย์ได้เพื่อหาแนวทางการใช้ชีวิตอย่างปกติสุขในสังคมค่ะ

เกร็ดสุขภาพ :  ทรานส์บางคนเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงร่างกายของตัวเองให้ตรงกับอัตลักษณ์ทางเพศซึ่งปัจจุบันวิทยาศาสตร์และการแพทย์ก้าวหน้าอย่างมาก ทำให้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างร่างกายให้ตรงกับเพศของเราไม่ใช่เรื่องยาก แต่ก็ต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจ และการเตรียมตัวเตรียมใจที่ดี ดังนั้นการปรึกษากับแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์จึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับทรานส์ที่สนใจแนวทางนี้นะคะ

ได้เข้าใจแล้วว่า เพศทางเลือกหมายถึงความหลากหลายทางเพศที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน คราวนี้เราเองก็อาจเข้าใจตัวตนของตัวเองและคนรอบข้างมากขึ้น แต่หากใครยังรู้สึกสับสน อยากขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ไม่ว่าคุณเองจะเป็นเพศทางเลือกหรือคนใกล้ตัวเป็นก็ตาม ลองติดต่อเพื่อปรึกษาสุขภาพจิตฟรีได้เลยนะคะ ไม่ต้องเขิน ไม่ต้องอาย เพราะเรื่องเพศทางเลือกทุกวันนี้คือเรื่องปกติที่ทุกคนให้การยอมรับแล้วค่ะ

อ้างอิงข้อมูลบางส่วนจาก : gaycenter.org, lgbt.ie, petcharavejhospital.com, bangkokhospital.com

ติดตามเราได้ที่ … เฟสบุ๊ค : เกร็ดสุขภาพ

ติดต่อโฆษณา

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้การวิเคราะห์

  เราขออนุญาติใช้คุกกี้นี้เก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นให้กับคุณ

Save