X

ชวนเช็ก ไซโคพาธ แบบทดสอบ ที่จะช่วยให้คุณรู้จักโรคจิตเวชที่ทำให้เกิดบุคลิกภาพผิดปกติ !

เพื่อสุขภาพ” ชุมชนสุขภาพ เรื่องราวตรงใจ ตอบโจทย์ทุกช่วงวัย รุ่นไหนก็รัก ♡

ชวนเช็ก ไซโคพาธ แบบทดสอบ ที่จะช่วยให้คุณรู้จักโรคจิตเวชที่ทำให้เกิดบุคลิกภาพผิดปกติ !

เคยได้ยินชื่อโรค “ไซโคพาธ” กันมาบ้างหรือเปล่าคะ ? ใครที่ชอบดูหนังแนวสืบสวนสอบสวน หรือหนังอาชญากรรม อาจจะเคยคุ้นหูชื่อโรคนี้กันมาบ้าง ไซโคพาธ (Psychopaths) เป็นความผิดปกติทางบุคลิกภาพชนิดหนึ่ง ที่ถือได้ว่ามีความอันตราย เนื่องจากเป็นหนึ่งในบุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคมที่มีแนวโน้มว่าจะก่อเหตุรุนแรงและนำไปสู่การก่อเหตุอาชญากรรมได้ แล้วทำไมถึงเป็นแบบนั้น ? มารู้จักกับโรคไซโคพาธกันให้มากขึ้น พร้อมแบบสำรวจ ไซโคพาธ แบบทดสอบ ที่จะคัดกรองได้เบื้องต้นว่า บุคคลนั้นๆ มีแนวโน้มที่จะมีบุคลิกภาพผิดปกติชนิดนี้หรือไม่ เพื่อที่จะได้รู้จักกับโรคนี้กันให้มากขึ้น และเฝ้าระวัง รวมถึงป้องกันได้ทันท่วงทีค่ะ

ไซโคพาธ คืออะไร ?  ไซโคพาธ แบบทดสอบ จะทำให้ช่วยรู้จักโรคนี้ได้ดีขึ้น !

ไซโคพาธ แบบทดสอบ, ไซโคพาธ คือ
Image Credit : freepik.com

ไซโคพาธ เป็นหนึ่งในบุคลิกภาพที่ผิดปกติชนิดต่อต้านสังคม  (Antisocial Personality Disoder) โดยสังเกตได้จากการขาดจิตสำนึก จิตใจแข็งกระด้าง เห็นแก่ตัว มีความด้านชาทางอารมณ์ และมักมีแนวโน้มที่จะใช้ความรุนแรงรวมถึงก่ออาชญากรรม โดยแพทย์มักวินิจฉัยพบโรคไซโคพาธในกลุ่มที่ก่ออาชกรรมร้ายแรง เช่น กลุ่มฆาตกรต่อเนื่อง เป็นต้น

อาการของโรคไซโคพาธ

ผู้ที่มีบุคลิกภาพผิดปกติแบบไซโคพาธ มักจะมีพฤติกรรมแบบรุนแรง ขาดความสำนึกผิด ขาดความยับยั้งชั่งใจ มีบุคลิกภาพแบบต่อต้านสังคม โดยไซโคพาธ จะแสดงอาการต่างๆ ดังนี้

 • เย็นชา มีพฤติกรรมต่อต้านสังคม 
 • ไม่มีความรู้สึกผิดเมื่อใช้ความรุนแรงหรือทำร้ายผู้อื่น
 • หาเหตุผลเข้าข้างตนเองและโทษคนอื่นเมื่อทำความผิด
 • ไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย ตามกฎระเบียบของสังคม
 • ขาดจิตสำนึก ไม่รู้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิด ไม่เกรงกลัวสิ่งใด
 • หลงตัวเอง เอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จาก โรคหลงตัวเอง แบบทดสอบ
 • มักทำพฤติกรรมรุนแรงซ้ำๆ มีพฤติกรรมก้าวร้าว และมีโอกาสที่จะก่ออาชญากรรมได้ 
 • ขาดจิตสำนึกในการแยกผิดชอบชั่วดี ตัดสินว่าสิ่งใดถูกหรือผิดจากผลประโยชน์ของตัวเอง

เกร็ดสุขภาพ : มีกลุ่มโรคที่มีอาการคล้ายคลึงกับไซโคพาธ คือ โซซิโอพาธ (Sociopath) ที่มีลักษณะบุคลิกภาพต่อต้านสังคมคล้ายกัน แต่มีความแตกต่างกันคือ คนที่เป็นโซซิโอพาธยังมีความรู้สึกผิด มีความเห็นอกเห็นใจ และเข้าใจได้ว่าการกระทำของตัวเองนั้นเป็นเรื่องที่ผิด แต่เลือกที่จะไม่สนใจ บางครั้งอาจมีอารมณ์หุนหันพลันแล่น ขาดการวางแผน ในขณะที่คนเป็นไซโคพาธนั้นจะมีการวางแผนมาอย่างดีสำหรับการก่อเหตุอาชญากรรม และคนที่เป็นไซโคพาธนั้นจะไม่มีความสามารถในการรับรู้ความเห็นอกเห็นใจหรือไม่มีจิตสำนึกรู้ถูกรู้ผิดเลย

สาเหตุของการเกิดโรคไซโคพาธ

ไซโคพาธ แบบทดสอบ, ไซโคพาธ คือ
Image Credit : freepik.com
 1. เกิดจากพันธุกรรมและความผิดปกติของสมอง จากการสแกนสมองพบว่า สมองบางส่วนของคนที่เป็นไซโคพาธเมื่อเทียบกับคนทั่วไปแล้ว มีความแตกต่างกัน ในคนที่เป็นไซโคพาธและก่อเหตุรุนแรงจะมีส่วนสีเทาของสมองส่วนหน้าน้อยกว่าปกติ ซึ่งสมองส่วนนี้เกี่ยวข้องกับการเข้าใจผู้อื่น และเกี่ยวข้องกับการรู้ผิดศีลธรรม  นอกจากนี้ คนที่เป็นไซโคพาธยังมีสมองส่วนที่เรียกว่า อะมิกดะลา (Amygdala) เล็กกว่าคนทั่วไปมาก ซึ่งสมองส่วนนี้ เชื่อมโยงกับความรู้สึกกลัวของมนุษย์ ทำให้บุคคลที่เป็นไซโคพาธไม่รู้สึกเกรงกลัว ขาดความรู้สึกเข้าอกเข้าใจผู้อื่น ไม่รู้ผิดชอบชั่วดี และมีพฤติกรรมรุนแรงได้ 
 2. เกิดจากสิ่งแวดล้อมและการเลี้ยงดู เช่น มีการเลี้ยงดูในวัยเด็กที่ไม่เหมาะสม ถูกเลี้ยงดูอย่างละเลย หรือถูกทารุณกรรมในวัยเด็ก มีการใช้ความรุนแรงในครอบครัว หรือสภาพสังคมรอบตัวที่โหดร้ายรุนแรง ก็อาจส่งผลกระทบต่อจิตใจ และพัฒนามาเป็นบุคลิกภาพผิดปกติแบบไซโคพาธได้

ไซโคพาธ แบบทดสอบ ที่จะทำให้ทราบว่ามีอาการของโรคนี้หรือไม่ ?

ไซโคพาธ แบบทดสอบ, ไซโคพาธ คือ
Image Credit : freepik.com

นอกจากการประเมินวินิจฉัยทางการแพทย์แล้ว ไซโคพาธ แบบทดสอบจะทำให้เช็กเบื้องต้นได้ว่า บุคคลนั้นๆ มีแนวโน้มที่จะมีบุคลิกภาพที่ผิดปกติแบบไซโคพาธหรือไม่  ซึ่งแบบทดสอบที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายคือ Psychopathy Checklist – Revised (PCL-R) และ Psychopathic Personality Inventory (PPL) โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • Psychopathic Personality Inventory (PPL) : ชุดไซโคพาธ แบบทดสอบชุดนี้ เป็นการทดสอบว่า บุคคลนั้นๆ มีแนวโน้มที่จะมีบุคลิกภาพแบบไซโคพาธหรือไม่ ซึ่งสามารถทดสอบได้ในบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่อาชญากร หรือไม่ใช่ผู้ป่วยจิตเวช แต่เป็นบุคคลทั่วไปที่ต้องการทดสอบเพื่อหาแนวโน้มการมีบุคลิกภาพผิดปกติแบบไซโคพาธ ฉบับเต็มมีถึง 160 ข้อด้วยกัน แต่สามารถทำแบบทดสอบฉบับย่อเพื่อคัดกรองเบื้องต้นได้ที่เว็บไซต์นี้ค่ะ openpsychometrics.org หรือ psychcentral.com
 • Psychopathy Checklist – Revised (PCL-R) : เป็นแบบทดสอบที่ประกอบไปด้วยชุดข้อคำถาม 20 ข้อ เพื่อประเมินว่าบุคคลนั้นๆ มีลักษณะและพฤติกรรมบางอย่างที่อาจบ่งบอกถึงโรคไซโคพาธหรือไม่ พร้อมกับการสัมภาษณ์เพิ่มเติมเพื่อวินิจฉัย โดยมักใช้กับผู้ต้องหาหรือนักโทษ ควบคู่กับรายงานของตำรวจหรือข้อมูลทางการแพทย์ เพื่อทำนายโอกาสที่จะก่อเหตุกระทำผิดซ้ำ รวมถึงประเมินโอกาสในการรักษาด้วย ซึ่งจะต้องได้รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต เช่น นักจิตวิทยา จิตแพทย์ เพื่อวัตถุประสงค์ทางคลินิก ทางกฎหมาย หรือการวิจัย แต่ถ้าใครอยากลองดูตัวอย่างข้อคำถาม ก็สามารถดูได้ที่นี่ค่ะ psychology-tools.com

สัญญาณของโรคไซโคพาธ

ไซโคพาธ แบบทดสอบ, ไซโคพาธ คือ
Image Credit : freepik.com

นอกจากไซโคพาธ แบบทดสอบที่จะทำให้เช็กและประเมินได้ว่าบุคคลนั้นๆ มีแนวโน้มที่จะมีบุคลิกภาพผิดปกติหรือเป็นโรคไซโคพาธหรือไม่ ยังมีสัญญาณเตือนที่สามารถสังเกตเห็นได้ โดยสัญญาณของโรคไซโคพาธ คืออาการดังนี้

 • ชอบความตื่นเต้น ต้องการแรงกระตุ้น ด้วยความที่ไร้ความรู้สึกกลัว จึงมักแสวงหากิจกรรมที่มีความตื่นเต้น ผาดโผน เสี่ยงอันตรายอยู่เสมอ
 • มีพฤติกรรมชอบโกหก เพื่อให้ตัวเองดูดีและหลุดพ้นจากสถานการณ์ที่ได้ก่อความผิดเอาไว้ และโกหกอย่างต่อเนื่องเพื่อปกปิดความผิดของตัวเอง ทั้งนี้ การโกหกไม่ได้เกิดจากความรู้สึกผิด แต่ต้องการที่จะหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ถูกกดดันหรือปกปิดความจริงนั่นเอง 
 • เอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง กล่าวคือ คิดว่าตัวเองมีความสำคัญและมีสิทธิ์ที่จะทำในสิ่งต่างๆ โดยไม่สนใจกฏเกณฑ์ในสังคม มีความคิดว่าตนสามารถทำสิ่งนั้นได้อย่างชอบธรรม ดำเนินชีวิตตามกฎเกณฑ์ของตัวเอง ไม่เคารพกฎระเบียบและกฏหมาย
 • โน้มน้าวใจเก่ง ผู้ที่มีบุคลิกภาพผิดปกติแบบไซโคพาธมักจะเป็นคนที่โน้มน้าวจิตใจคนอื่นได้เก่ง และหว่านล้อมชักชวนให้คนอื่นทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้ 
 • ขาดความเห็นอกเห็นใจ คนเป็นไซโคพาธมักจะดูเย็นชา ไร้ความรู้สึก เนื่องจากไม่สามารถเข้าใจอารมณ์กลัว เศร้า หรือวิตกกังวลได้ และไม่สนใจว่าคนอื่นจะรู้สึกทุกข์ใจอย่างไร แม้จะเป็นคนในครอบครัวหรือเพื่อนสนิทก็ตาม 
 • มีปัญหาด้านพฤติกรรมตั้งแต่ยังเด็ก เช่น โดดเรียน ใช้ความรุนแรง คดโกง ลักขโมย ใช้สารเสพติด และมักจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

ทั้งนี้ อาการข้างต้น เป็นเพียงสัญญาณหรือข้อสังเกตในบุคคลที่มีแนวโน้มว่าจะมีบุคลิกภาพผิดปกติแบบไซโคพาธเท่านั้น ไม่ได้เป็นการวินิจฉัยทางการแพทย์ และจะต้องมีพฤติกรรมดังกล่าวในแต่ละข้อควบคู่กัน ไม่อาจระบุได้ว่าบุคคลใดที่มีพฤติกรรมเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจะเป็นไซโคพาธ ทั้งนี้ ต้องมีพฤติกรรมที่ต่อเนื่องกันหรือเป็นลักษณะนิสัย หากเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในระยะเวลาไม่นาน นั่นอาจบ่งบอกถึงปัญหาด้านสุขภาพจิตอื่นๆ ที่นอกเหนือจากโรคไซโคพาธได้เช่นกัน ซึ่งจะต้องไปปรึกษากับแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญต่อไป

เกร็ดสุขภาพ : บุคคลที่มีชื่อเสียงที่เป็นโรคไซโคพาธและก่อเหตุอาชญากรรมรุนแรง ได้แก่ Ted Burndy, Charles Manson, Jack the Ripper อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มียีนไซโคพาธหรือมีความผิดปกติทางสมอง ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีบุคลิกภาพผิดปกติแบบไซโคพาธและก่อเหตุอาชญากรรมรุนแรงทุกคน ในบางคนที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดี มีช่วงชีวิตวัยเด็กที่ดี เติบโตมาในครอบครัวที่อบอุ่น อยู่ในสภาพแวดล้อมสังคมที่ดี ก็ไม่ได้ก่อเหตุรุนแรงหรือมีพฤติกรรมรุนแรงเสี่ยงต่อการก่ออาชญากรรมแต่อย่างใด และสามารถมีชีวิตที่ดี มีหน้าที่การงานที่ดีได้

ไซโคพาธ สามารถรักษาได้หรือไม่ ?

เมื่อเช็กพฤติกรรมบุคคลนั้นๆ ผ่านไซโคพาธ แบบทดสอบแล้ว ร่วมกับการประเมินพฤติกรรมว่า มีแนวโน้มที่จะมีบุคลิกภาพผิดปกติ สามารถเข้ารับการตรวจวินิจฉัยโดยละเอียดหรือปรึกษาแพทย์ได้ ทั้งนี้ ผู้ป่วยโรคไซโคพาธมักไม่รู้ตัวว่าตัวเองมีบุคลิกภาพผิดปกติและเป็นอันตราย จึงต้องอาศัยการสังเกตุพฤติกรรมจากคนรอบตัวหรือคนใกล้ชิด และพามาพบจิตแพทย์เพื่อวินิจฉัย ทำการรักษาต่อไป ซึ่งวิธีการรักษาโรคไซโคพาธ คือ

 1. การรักษาด้วยยา โดยแพทย์จะพิจารณาสั่งยาบางชนิดที่มีฤทธิ์ปรับสารเคมีในสมองหรือรักษาอาการของสมองที่มีความผิดปกติต่างๆ 
 2. รักษาโดยการปรับพฤติกรรม ควบคู่ไปกับการรักษาโดยนักจิตบำบัด ทั้งนี้ การลงโทษ ไม่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยไซโคพาธได้ เนื่องจากขาดความรู้สึกและมีภาวะด้านชาทางอารมณ์

จะเห็นได้ว่า ไซโคพาธ เป็นโรคในกลุ่มบุคลิกภาพผิดปกติที่ควรให้ความสำคัญและมีการตรวจสอบ คัดกรองอย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีอาการที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมรุนแรง หรือมีแนวโน้มที่จะก่ออาชญากรรมได้ หากสามารถวินิจฉัยได้เร็วก็จะทำการรักษาได้ทันท่วงที มีการปรับพฤติกรรมให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้โดยไม่ก่อเหตุอันตรายหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองและผู้อื่น และถ้าใครอยากทราบว่าตนเองหรือคนใกล้ชิดมีแนวโน้มที่จะมีบุคลิกภาพผิดปกติแบบไซโคพาธหรือไม่ สามารถเช็กพฤติกรรมได้จากการทำแบบทดสอบข้างต้น ทั้งนี้ ไซโคพาธ แบบทดสอบ เป็นเพียงการคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น การปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ จะทำให้ได้รับการวินิจฉัยได้อย่างละเอียดตรงจุดมากขึ้นค่ะ

อ้างอิงข้อมูลบางส่วนจาก : prdmh.com, verywellmind.com

Featured Image Credit : pexels.com/Elīna Arāja

ติดตามเราได้ที่ … เฟสบุ๊ค : เกร็ดสุขภาพ

ติดต่อโฆษณา

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้การวิเคราะห์

  เราขออนุญาติใช้คุกกี้นี้เก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นให้กับคุณ

Save