X

กลัวการเข้าสังคมแบบไหนเรียกว่าผิดปกติ ?! มาทำแบบทดสอบกัน !

เพื่อสุขภาพ” ชุมชนสุขภาพ เรื่องราวตรงใจ ตอบโจทย์ทุกช่วงวัย รุ่นไหนก็รัก ♡

กลัวการเข้าสังคม แบบไหนเรียกว่าผิดปกติ ?! มาทำแบบทดสอบกัน !

โรควิตกกังวลทางสังคม หรือบางครั้งเรียกว่าโรคกลัวสังคม (social phobia) เป็นโรควิตกกังวลประเภทหนึ่งที่ทำให้เกิดความกลัวอย่างรุนแรงในสภาพแวดล้อมทางสังคม ผู้ที่เป็นโรคนี้มักมีปัญหาในการพูดคุยกับผู้คน การพบปะผู้คนใหม่ๆ และการเข้าสังคม เพราะกลัวว่าจะถูกตัดสินหรือพิจารณาจากผู้อื่น กลายเป็นโรคทางภาวะจิตใจที่แตกต่างจากความเขินอาย เพราะความเขินอายในการเข้าสังคมมักเกิดขึ้นเพียงระยะสั้นๆ และไม่รบกวนชีวิต แต่ความวิตกกังวลทางสังคมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและทำให้ร่างกายอ่อนแอ และอาจส่งผลต่อความสามารถในการทำงาน การเรียน รวมถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนนอกครอบครัว และเพื่อรู้จักโรคนี้ให้ดียิ่งขึ้น โรคกลัวสังคม แบบทดสอบเป็นยังไง กลัวการเข้าสังคม อาการเกิดจากอะไร และรักษาได้อย่างไรบ้าง มาเรียนรู้และสังเกตตนเองกัน

กลัวการเข้าสังคม สาเหตุมาจากไหน ใครกันที่กำลังเป็น ?

กลัวการเข้าสังคม, โรคกลัวสังคม แบบทดสอบ

อะไรเป็นสาเหตุของโรคกลัวการเข้าสังคม ? แม้จะไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของความหวาดกลัวทางสังคม แต่อาจเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม และรวมถึงประสบการณ์เชิงลบที่อาจนำไปสู่ความผิดปกตินี้ ได้แก่ การถูกกลั่นแกล้ง ความขัดแย้งในครอบครัว การถูกล่วงละเมิดทางเพศ มีความผิดปกติทางกายภาพ เช่น ความไม่สมดุลของเซโรโทนิน อาจทำให้เกิดภาวะนี้ได้ เพราะเซโรโทนินเป็นสารเคมีในสมองที่ช่วยควบคุมอารมณ์

เกร็ดสุขภาพ : โรควิตกกังวลทางสังคมอาจเป็นพฤติกรรมที่เรียนรู้ บางคนอาจมีความวิตกกังวลอย่างมีนัยสำคัญหลังจากสถานการณ์ทางสังคมที่ไม่พึงประสงค์หรือน่าอาย นอกจากนี้ อาจมีความสัมพันธ์ระหว่างโรควิตกกังวลทางสังคมกับผู้ปกครองที่มีพฤติกรรมวิตกกังวลในสถานการณ์ทางสังคม หรือควบคุมหรือปกป้องลูกมากเกินไป ก็อาจส่งผลต่อเด็กได้เช่นกัน

 • อาการของโรคกลัวการเข้าสังคม
กลัวการเข้าสังคม, โรคกลัวสังคม แบบทดสอบ

การปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของผู้ที่มีอาการกลัวการเข้าสังคม อาจทำให้เกิดอาการทางกายภาพ คือ หน้าแดง คลื่นไส้ เหงื่อออกมากเกินไป ตัวสั่น พูดลำบาก วิงเวียนศีรษะหรือหน้ามืด หัวใจเต้นเร็ว รวมถึงอาการทางจิตใจ คือ กังวลอย่างมากเกี่ยวกับสถานการณ์ทางสังคม มีความกังวลหลายวันหรือหลายสัปดาห์ก่อนเหตุการณ์ หลีกเลี่ยงสถานการณ์ทางสังคม กังวลว่าจะอายตัวเองในสถานการณ์ทางสังคม กังวลว่าคนอื่นจะสังเกตว่าคุณเครียดหรือประหม่า ต้องการแอลกอฮอล์เพื่อเผชิญสถานการณ์ทางสังคม ขาดเรียนหรือขาดงานเพราะวิตกกังวล เป็นต้น ซึ่งเป็นธรรมดาที่บางครั้งคนเราจะรู้สึกวิตกกังวล แต่สำหรับคนที่หวาดกลัวสังคมนั้น จะมีความวิตกที่มากกว่า และมีอาการแสดงออกทั้งทางกายภาพและภายในจิตใจ จนรบกวนการใช้ชีวิตได้ แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรากำลังเป็นโรคกลัวสังคม แบบทดสอบบางส่วนจะช่วยให้เราวิเคราะห์ตนเองได้

 • เรากำลังเป็นโรคกลัวการเข้าสังคมหรือไม่ ?
_กลัวการเข้าสังคม, โรคกลัวสังคม แบบทดสอบ

ความรู้สึกเขินอายหรือรู้สึกไม่สบายในบางสถานการณ์ไม่จำเป็นต้องเป็นสัญญาณของโรควิตกกังวลทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กที่ยังต้องการการพัฒนาจิตใจ ซึ่งระดับความสบายใจในสถานการณ์ทางสังคมแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับลักษณะบุคลิกภาพและประสบการณ์ชีวิต ซึ่งตรงกันข้ามกับความกระวนกระวายใจในชีวิตประจำวัน โรควิตกกังวลทางสังคมรวมถึงความกลัว ความวิตกกังวลและการหลีกเลี่ยงที่รบกวนความสัมพันธ์ กิจวัตรประจำวัน การทำงาน หรือกิจกรรมอื่นๆ มักเริ่มต้นในวัยรุ่นตอนต้นถึงตอนกลาง แม้ว่าบางครั้งอาจเริ่มในเด็กเล็กหรือในผู้ใหญ่ได้เช่นกัน และสัมพันธ์ถึงอาการอื่นๆ ของโรคกลัวสังคม แบบทดสอบคร่าวๆ ที่เราสามารถเช็กลิสต์ได้ มีดังนี้

 • รู้สึกกลัวสถานการณ์ทางสังคมอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากกลัวความอัปยศอดสูหรืออับอาย
 • รู้สึกวิตกกังวลหรือตื่นตระหนกก่อนมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
 • ตระหนักว่าความกลัวของคุณไม่มีเหตุผล
 • ความวิตกกังวลที่รบกวนชีวิตประจำวัน
 • หลีกเลี่ยงสถานการณ์ทางสังคมทั่วไป เช่น การโต้ตอบกับคนที่ไม่คุ้นเคยหรือคนแปลกหน้า การเข้าร่วมงานปาร์ตี้หรืองานสังสรรค์ การเริ่มบทสนทน การสบตาผู้อื่น การออกเดท การกินต่อหน้าคนอื่น ไปจนถึงการใช้ห้องน้ำสาธารณะ

อาการวิตกกังวลทางสังคมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา สิ่งเหล่านี้อาจเกิดขึ้นหากคุณกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ความเครียด หรือความต้องการในชีวิตมากมาย แม้ว่าการหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความวิตกกังวลอาจทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นในระยะสั้น แต่ความวิตกกังวลของคุณก็มีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปในระยะยาวได้ถ้าคุณไม่ได้รับการรักษา

 • การรักษาโรควิตกกังวลทางสังคม
_กลัวการเข้าสังคม, โรคกลัวสังคม แบบทดสอบ

มีการรักษาหลายประเภทสำหรับโรควิตกกังวลทางสังคม หรือกลัวการเข้าสังคม ผลการรักษาจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล บางคนต้องการการรักษาเพียงประเภทเดียวเท่านั้น แต่บางคนต้องการมากกว่าหนึ่งอย่าง โดยมีทางเลือกในการรักษาโรควิตกกังวลทางสังคม ได้แก่

 1. การบำบัดพฤติกรรม

การบำบัดนี้ช่วยให้คุณเรียนรู้วิธีควบคุมความวิตกกังวลผ่านการผ่อนคลายและการหายใจ และวิธีแทนที่ความคิดเชิงลบด้วยความคิดเชิงบวก

 1. การบำบัดด้วยการสัมผัส

การบำบัดประเภทนี้จะช่วยให้คุณค่อยๆ เผชิญกับสถานการณ์ทางสังคม แทนที่จะหลีกเลี่ยง

 1. การบำบัดแบบกลุ่ม

การบำบัดนี้ช่วยให้คุณเรียนรู้ทักษะและเทคนิคทางสังคมในการโต้ตอบกับผู้คนในสภาพแวดล้อมทางสังคม ใช้ความเห็นอกเห็นใจเป็นตัวช่วยให้เราอยากมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น และการเข้าร่วมการบำบัดแบบกลุ่มกับคนที่มีความกลัวแบบเดียวกันอาจทำให้คุณรู้สึกโดดเดี่ยวน้อยลง จะทำให้คุณมีโอกาสฝึกฝนทักษะใหม่ผ่านการสวมบทบาทต่างๆ ได้

เกร็ดสุขภาพ : นอกจากนี้เรายังสามารถดูแลตัวเองได้ด้วยการหลีกเลี่ยงคาเฟอีน เพราะเป็นสารกระตุ้นและอาจเพิ่มความวิตกกังวล รวมถึงควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ แนะนำให้นอนอย่างน้อยแปดชั่วโมงต่อคืน เพราะการอดนอนอาจเพิ่มความวิตกกังวลและทำให้อาการของโรคกลัวการเข้าสังคมแย่ลง หรือจะใช้การนั่งสมาธิช่วยด้วยก็ได้ เพราะผลของการนั่งสมาธิจะช่วยลดความวิตกกังวลต่างๆ ได้ค่ะ

หากอาการของคุณไม่ดีขึ้นด้วยการบำบัดและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต แพทย์อาจสั่งยาที่รักษาความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้า ยาเหล่านี้สามารถปรับปรุงอาการของคุณและช่วยให้คุณทำงานในชีวิตประจำวันได้ อาจใช้เวลาถึงสามเดือนในการใช้ยาเพื่อให้อาการของคุณดีขึ้น ส่วนใครที่หากลองเช็กอาการแล้วพบว่าเรากำลังเข้าข่ายกลัวการเข้าสังคม แนะนำให้ไปพบแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต เพื่อหาแนวทางในการรักษาต่อไป เพื่อสามารถกลับมาใช้ชีวิตเข้าสังคมได้ตามปกติค่ะ

อ้างอิงข้อมูลบางส่วนจาก : healthline.com, mayoclinic.org, webmd.com

ติดตามเราได้ที่ … เฟสบุ๊ค : เกร็ดสุขภาพ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้การวิเคราะห์

  เราขออนุญาติใช้คุกกี้นี้เก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นให้กับคุณ

Save