X

ความเห็นอกเห็นใจคืออะไร ? มีแล้วชีวิตดีขึ้นยังไง ?

เพื่อสุขภาพ” ชุมชนสุขภาพ เรื่องราวตรงใจ ตอบโจทย์ทุกช่วงวัย รุ่นไหนก็รัก ♡

ความเห็นอกเห็นใจคืออะไร ? สำคัญแค่ไหนกับชีวิตของคนเรา

เราอาจเคยได้ยินคำพูดในสังคมเกี่ยวกับ ความเห็นอกเห็นใจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นหลักพื้นฐานของการเป็นมนุษย์ที่ควรมี เมื่อเราอยู่ร่วมกันในสังคม การรู้สึกและเกิดการเห็นอกเห็นใจกันนั้นจะทำให้เราเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของคนอื่น ทั้งยังมองเห็นสิ่งต่าง ๆ จากมุมมองของพวกเขา และจินตนาการว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากนั้น ซึ่งการเห็นใจผู้อื่นเป็นนิสัยที่เราสามารถปลูกฝังเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเราเองได้ และก่อให้เกิดสิ่งดี ๆ ต่อความสัมพันธ์กับผู้คนในสังคม และเพื่อให้ทุกคนเข้าใจกันมากขึ้น เรามีบทความเกี่ยวกับความเห็นอกเห็นใจว่าแท้จริงแล้วคืออะไร และมีความสำคัญกับชีวิตของมนุษย์เรามากแค่ไหนค่ะ

 • ความเห็นอกเห็นใจ มีประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นอย่างไร

ความเห็นอกเห็นใจ, ความเห็นใจผู้อื่น

เมื่อเราเห็นคนอื่นทุกข์ หากเรามองผ่านก็อาจจะไม่ได้รู้สึกลึกลงไปถึงสถานการณ์เหล่านั้น แต่หากเรานึกภาพตัวเองอยู่ในสถานที่หรือสถานการณ์ของคนอื่นที่กำลังเผชิญกับความทุกข์หรือความยากลำบากแล้วเกิดความรู้สึกสงสารหรือเห็นใจ นั่นหมายความว่าเรากำลังเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอยู่

คำว่า “เห็นอกเห็นใจ” นั้น นักวิจัยด้านอารมณ์โดยทั่วไปให้คำจำกัดความว่า การเอาใจใส่และความเห็นใจผู้อื่นนั้นเป็นความสามารถในการรับรู้อารมณ์ของผู้อื่น ควบคู่ไปกับความสามารถในการจินตนาการว่าคนอื่นกำลังคิดหรือรู้สึกอย่างไร ซึ่งนักวิจัยร่วมสมัยได้แบ่งความแตกต่างเอาไว้ 2 ประเภท คือ

 1. ความเห็นอกเห็นใจทางอารมณ์ หมายถึง ความรู้สึกที่เราได้รับจากการตอบสนองต่ออารมณ์ของผู้อื่น ซึ่งอาจรวมถึงการสะท้อนความรู้สึกของบุคคลนั้น หรือเพียงแค่รู้สึกเครียดเมื่อต้องพบความกลัวหรือความวิตกกังวลของอีกฝ่าย
 2. ความเห็นอกเห็นใจในการรับรู้ หรือบางครั้งเรียกว่า การรับรู้มุมมองของผู้อื่น หมายถึง ความสามารถของเราในการระบุและเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่นว่ากำลังคิดหรือรู้สึกอย่างไร

ในขณะที่คนทั่วไปมักจะปรับตัวให้เข้ากับความรู้สึกและอารมณ์ของตัวเองได้ดี แต่การเข้าไปในสถานการณ์ของคนอื่นอาจเป็นเรื่องที่ยากขึ้นเล็กน้อย ซึ่งความสามารถในการรู้สึกเห็นอกเห็นใจนั้น ทำให้ผู้คนสามารถเข้าใจอารมณ์ที่คนอื่นกำลังรู้สึกอยู่ได้ และสำหรับหลาย ๆ คนการเห็นคนอื่นเจ็บปวดและตอบสนองด้วยความเฉยเมย หรือแม้กระทั่งการเป็นศัตรูกันโดยสิ้นเชิงนั้น นั่นคือการที่เขาเหล่านั้นไม่สามารถเข้าใจได้ และเท่ากับว่าคนคนนั้นยังไม่มีความเห็นใจผู้อื่นนั่นเอง

เกร็ดสุขภาพ : เมื่อคุณร้องไห้ขณะดูฉากที่เศร้ามากในภาพยนตร์ นั่นหมายถึงคุณกำลังรู้สึกมีความเห็นอกเห็นใจทางด้านอารมณ์ ในขณะที่ความเห็นใจทางด้านการรับรู้จะเกี่ยวข้องกับความคิดมากกว่าความรู้สึก เช่น ในขณะที่เมื่อคุณพูดคุยกับเพื่อนเกี่ยวกับอาการ burn out syndrome คือสิ่งที่รบกวนจิตใจคุณ และรู้สึกว่าเพื่อนเข้าใจเรา นั่นเป็นเพราะเพื่อนของคุณกำลังใช้ความเห็นอกเห็นใจในการรับรู้

 • สัญญาณที่บอกว่าคุณมีความเห็นใจต่อผู้อื่น

ความเห็นอกเห็นใจ, ความเห็นใจผู้อื่น

มีสัญญาณบางอย่างที่แสดงว่าคุณมีแนวโน้มที่จะเป็นคนที่มีความเห็นใจผู้อื่น ได้แก่

 1. คุณสามารถรับฟังสิ่งที่คนอื่นพูดได้จริง ๆ
 2. ผู้คนมักจะบอกคุณเกี่ยวกับปัญหาของพวกเขา
 3. คุณสามารถรับรู้ได้ว่าคนอื่นรู้สึกอย่างไร
 4. คุณมักจะคิดว่าคนอื่นรู้สึกอย่างไรในตอนนี้
 5. ผู้คนมักจะมาหาคุณเพื่อขอคำแนะนำ
 6. คุณมักจะรู้สึกหนักใจกับเหตุการณ์ที่น่าเศร้า
 7. คุณพยายามช่วยเหลือผู้อื่นที่มีความทุกข์
 8. คุณห่วงใยคนอื่นอย่างสุดซึ้ง
 • ความเห็นอกเห็นใจ สำคัญแค่ไหน ?

ความเห็นอกเห็นใจ, ความเห็นใจผู้อื่น

การเอาใจใส่ต่อผู้คนอย่างมากจะทำให้คุณมีความเห็นใจและเป็นห่วงความเป็นอยู่และความสุขของผู้อื่น ซึ่งการที่มนุษย์ในสังคมรู้จักเห็นอกเห็นใจกันนั้น ไม่เพียงแต่เป็นการช่วยคลายทุกข์ให้คนเหล่านั้นเท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์หลายประการต่อตนเองและสังคมอีกด้วย ได้แก่

 1. ปการเห็นใจจะช่วยให้ผู้คนสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้อื่น ด้วยการทำความเข้าใจว่าผู้คนกำลังคิดและรู้สึกอย่างไร ผู้คนสามารถตอบสนองได้อย่างเหมาะสมในสถานการณ์ทางสังคม และจากการวิจัยพบว่าการมีความสัมพันธ์ทางสังคมมีความสำคัญต่อความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ
 2. การเห็นใจผู้อื่นจะช่วยให้คุณเรียนรู้ที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเอง และรู้จักการจัดการอารมณ์ การควบคุมอารมณ์เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณสามารถจัดการกับสิ่งที่คุณรู้สึกได้แม้ในช่วงเวลาที่มีความเครียดมากโดยไม่ต้องรู้สึกหนักใจ
 3. การเห็นใจจะนำไปสู่พฤติกรรมการช่วยเหลือ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อความสัมพันธ์ทางสังคม มนุษย์เป็นสัตว์สังคมโดยธรรมชาติ สิ่งที่ช่วยในความสัมพันธ์ของเรากับคนอื่น ๆ ก็เป็นประโยชน์ต่อเราเช่นกัน เพราะเมื่อผู้คนรู้สึกเห็นอกเห็นใจพวกเขามีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมในพฤติกรรมทางสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสิ่งต่าง ๆ รวมถึงผู้คนรอบตัว

เกร็ดสุขภาพ : การเอาใจใส่หรือเห็นใจผู้อื่นนั้นวัดได้อย่างไร ? สามารถวัดได้ด้วยแบบสอบถามรายงานตนเอง เช่น ดัชนีปฏิกิริยาระหว่างบุคคล (IRI) หรือแบบสอบถามสำหรับความรู้ความเข้าใจและการเอาใจใส่ต่ออารมณ์ (QCAE) โดยทั่วไปแล้วสิ่งเหล่านี้จะให้ผู้คนระบุว่าพวกเขาเห็นด้วยกับข้อความที่วัดความเห็นอกเห็นใจประเภทต่าง ๆ มากน้อยเพียงใด เช่นข้อความที่ว่า “มันส่งผลกระทบต่อฉันมากเมื่อเพื่อนคนหนึ่งของฉันอารมณ์เสีย” ซึ่งนี่จะเป็นการวัดความเห็นใจทางอารมณ์ เป็นต้นค่ะ

ความเห็นอกเห็นใจเป็นสิ่งสำคัญเพราะช่วยให้เราเข้าใจว่าคนอื่นกำลังรู้สึกอย่างไร และยังสามารถยับยั้งการกระทำทางสังคมหรือแม้กระทั่งนำไปสู่พฤติกรรมที่ผิดศีลธรรมได้ เช่น คนที่เห็นอุบัติเหตุทางรถยนต์และมีอารมณ์ร่วมที่เห็นเหยื่อเจ็บปวดอย่างรุนแรง ก็อาจมีโอกาสน้อยที่จะช่วยเหลือคน ๆ นั้น ในทำนองเดียวกันหากเรามีความเห็นใจเราจะรีบเข้าไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ สิ่งเหล่านี้นอกจากจะช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพจิตดีและจรรโลงจิตใจแล้วยังช่วยจรรโลงสังคมอีกด้วยค่ะ

อ้างอิงข้อมูลบางส่วนจาก : verywellmind.com, greatergood.berkeley.edu, theconversation.com, examples.yourdictionary.com

ติดตามเราได้ที่ … เฟสบุ๊ค : เกร็ดสุขภาพ

ติดต่อโฆษณา

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้การวิเคราะห์

  เราขออนุญาติใช้คุกกี้นี้เก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นให้กับคุณ

Save