X

รวมช่องธรรมะปล่อยวางความรัก รักแบบไหนให้ใจไม่พัง

เพื่อสุขภาพ” ชุมชนสุขภาพ เรื่องราวตรงใจ ตอบโจทย์ทุกช่วงวัย รุ่นไหนก็รัก ♡

รวมช่องธรรมะปล่อยวางความรัก รักแบบไหนให้ใจไม่พัง

ความรักในโลกใบนี้มีหลายรูปแบบด้วยกัน ทั้งความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูก ความรักของเพื่อนที่มีต่อกัน ความรักของพี่น้องและญาติสนิทมิตรสหาย และสุดท้ายคือความรักในแบบหนุ่มสาวซึ่งนับว่าเป็นความรักที่ก่อให้เกิดทุกข์มากที่สุด ในชีวิตคนเราต้องเคยพบทั้งความผิดหวังและสมหวัง เรื่องความรักก็เช่นกัน เพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะเจอความรักที่ดี เจอคนที่ดี หรือสมหวังทุกเรื่อง แต่เมื่อไหร่ที่เราผิดหวังจากความรัก หรือโดนความรักทำร้ายจิตใจ เราควรทำอย่างไรเพื่อเยียวยาจิตใจตนเองให้กลับมามีจิตใจที่เข้มแข็ง พร้อมในการดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุข ใครที่กำลังรู้สึกแบบนี้อยู่ มาดูวิธีการมูฟออนด้วยการใช้ธรรมะช่วยให้จิตใจสงบกัน เรามีช่อง ธรรมะปล่อยวางความรัก มาแนะนำทุกคนกันค่ะ ไปฟังกันเลย

รวม 7 ช่องธรรมะปล่อยวางความรัก รักให้เป็น รักให้มีความสุข

ธรรมะปล่อยวางความรัก, ธรรมะสอนใจความรัก
 1. ช่อง เสถียรธรรมสถาน SDS Channel

ช่องธรรมะช่องนี้เป็นช่องที่จัดทำโดยสถานปฏิบัติธรรมเสถียรธรรมสถาน ที่ให้ความรู้ในเรื่องของธรรมะในเรื่องต่างๆ ทั้งหลักการใช้ชีวิตให้เป็นสุข ปราศจากทุกข์ โดยสนทนาธรรมกับท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต โดยคลิปแนะนำนี้จะพูดถึงหัวข้อที่ว่า ‘อยากตัดใจจากรัก ต้องใช้ธรรมะข้อใด’ ซึ่งแม่ชีศันสนีย์ก็จะนำเอาหลักธรรมะมาสอนให้เรามีสติ และใช้ธรรมะปล่อยวางความรัก และใช้การจัดการอารมณ์ของตนเอง การไม่มีความอยากและตัดโทสะ โมหะ ราคะได้ ก็จะทำให้เราเข้าใจและปล่อยวางได้นั่นเอง

คลิปความยาว : 14:38 นาที

 1. ช่อง dhamma meditation

ช่องธรรมะของทางวัดพระธรรมกาย ที่ใช้หลักคำสอนทางศาสนาพุทธมาคอยสอนและแนะนำและให้คติธรรมชีวิต โดยพระรูปต่างๆ สลับกันไป ในคลิปนี้เป็นหัวข้อ ‘ทุกข์เพราะรัก : ธรรมะจับใจ’ โดยพระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ ที่พูดถึงธรรมะสอนใจความรักและ ธรรมะปล่อยวางความรัก ให้เราเข้าใจว่าความรักเกิดขึ้นที่ใดย่อมมีความทุกข์ตามมา ไม่ว่าจะรักพ่อแม่ รักลูก หรือรักแบบหญิงชาย หากเราเอาใจไปเกาะเกี่ยวก็ย่อมต้องเกี่ยวพันกับความทุกข์ที่ตามมาได้เช่นกัน แต่หากเราปล่อยวาง และไม่รักจนเกินเหตุ รักพอประมาณ รักแบบมีสติและไม่ยึดติด เมื่อเกิดความทุกข์เพราะรักเราก็จะผ่านมันไปได้โดยไม่ทุกข์

คลิปความยาว : 1:43 นาที

 1. ช่อง PURIFILM Channel

ช่องที่นำเสนอแนวปฏิบัติ และการใช้ชีวิต โดยใช้ธรรมะและให้คติธรรมประจำใจและข้อคิดต่างๆ ที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจและนำพลังสร้างชีวิต ดำเนินรายการโดย คุณศรันภัทร นคนันทินี คลิปที่แนะนำเป็นธรรมะปล่อยวางความรักในหัวข้อ ‘เป็นทุกข์เพราะความรัก ควรปล่อยวางอย่างไร’ สอนให้เราเข้าใจความทุกข์และการปล่อยวางเพื่อขจัดความทุกข์ ด้วยการไม่ต้องการอยากได้หรือครอบครอง การมีแต่ความรักแต่ไม่มีธรรมะจะทำให้เราเป็นทุกข์นั่นเอง

คลิปความยาว : 15:13 นาที

เกร็ดสุขภาพ : พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนเรื่องธรรมะกับความรักไว้ว่า ทุกอย่างนั้นล้วนไม่เที่ยง เมื่อมีรักก็ย่อมมีทุกข์เป็นเรื่องคู่กัน ขึ้นอยู่กับว่าเราเตรียมใจพร้อมรับมือ ตั้งสติ และเข้าใจความเป็นไปในกฏธรรมชาติข้อนี้มากแค่ไหน เมื่อใดที่เราเจ็บปวดกับความรัก อกหัก ก็มีแต่สติเท่านั้นที่จะช่วยเยียวยา เวลาจะรักษาทุกอย่างได้ แต่หากว่าใจเรายังไม่เข้มแข็งพอ การใช้ธรรมะนำทางและช่วยเยียวยาจิตใจ ก็จะเป็นข้อคิดเตือนใจให้เราพ้นทุกข์แห่งรักนี้ไปได้ค่ะ

 1. ช่อง Bunyanupab Live!

ช่องธรรมะของสำนักวิปัสสนาบุญญานุภาพ หรือมูลนิธิบุญญานุภาพ ที่มีพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก เป็นคำพระสอนที่เป็นคติสอนใจ นอกไปจากธรรมะในการใช้ชีวิตให้เป็นสุขแล้วนั้น ยังมีสอนธรรมะปล่อยวางความรักให้พ้นจากความทุกข์อีกด้วย โดยคลิปนี้จะเทศนาถึง ‘ทุกข์เพราะสามีนอกใจ’ ที่ใช้ธรรมะสอนใจความรักให้เรารู้จักปล่อยวางและไม่เอาใจเราไปยึดติดกับสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเรา ของเรา และเอาใจไปอยู่กับธรรมะและหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าแทน

คลิปความยาว : 11:30 นาที

 1. ช่อง ธรรมะดีดี

ช่องธรรมะออนไลน์ที่รวบรวมธรรมะสอนใจ คติธรรม เพลงธรรมะ หนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต์ และบทความธรรมะ มาเผยแพร่ต่อให้เราได้ฟังธรรมะในการช่วยจรรโลงชีวิต ทั้งเรื่องของธรรมะกับความรัก ชีวิตคู่ แนวทางชีวิต และธรรมะสอนใจ ต่างๆ ที่ฟังก่อนนอนได้ดี โดยคลิปนี้จะเป็นเสียงบรรยายเกี่ยวกับเรื่อง ‘ถ้ารักเป็น คุณก็จะไม่เป็นทุกข์’ โดยนำหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่า ไม่ยึดมั่นถือมั่นกับความรักจนเกินไป และรู้จักปล่อยวางและเข้าใจความเป็นธรรมดาของความรักที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือจากลาได้ เป็นธรรมะสอนใจความรักที่สอนให้เรารักเป็น

คลิปความยาว : 28:35 นาที

 1. ช่อง BUA CHANNEL

เป็นช่องที่จัดทำโดยสำนักป่าพุทธภูมิ โพธิยาลัย ที่ใช้เสียงบรรยายเรื่องเล่าธรรมะต่างๆ และมีคลิปธรรมะดีๆ มากมายที่จะช่วยให้จิตใจเราสงบและเข้าใจโลกพร้อมเรียนรู้ในการปล่อยวางมากขึ้น โดยนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสอน ทั้งในเรื่องของบุญและกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรัก และเรื่องของคู่บุญคู่กรรม ว่าชีวิตปัจจุบันที่ต้องพบเจอความรักที่ผิดหวัง หรือชีวิตคู่ล้มเหลวขาดความเจริญ ย่อมมาจากผลบุญและกรรมที่ทำไว้ สอนให้เรารู้จักและเข้าในเรื่องบุญกรรมและรู้จักใช้ธรรมะปล่อยวางความรัก เพื่อชีวิตที่มีความสุขขึ้น

คลิปความยาว : 18:22 นาที

 1. ช่อง สามเณร ปลูกปัญญาธรรม – True Little Monk

ช่องธรรมะของทรูปลูกปัญญา ที่จะเชิญพระรูปต่างๆ มาสนทนาธรรมและมาให้คติธรรมต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อการใช้ชีวิต ทั้งในเรื่องทั่วไปและเรื่องของความรัก อย่างคลิปนี้จะเป็นการอธิบายความทางธรรมโดย หลวงพ่อปัญญานันทมุนี ว่าด้วยเรื่อง ‘รักอย่างไม่ยึดมั่นถือมั่น’ ด้วยการใช้หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อมาบอกเล่าเรื่องราวความหมายของความรัก และที่มาของความรักเกิดจากสาเหตุใด และรักอย่างไรให้ถูกต้อง เป็นธรรมะปล่อยวางความรักที่สอนให้เรารักแบบไม่ยึดมั่นถือมั่น

คลิปความยาว : 28:33 นาที

เกร็ดสุขภาพ : การใช้ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องเตือนใจและให้สติเราในเรื่องของความรักนั้น นอกจากจะทำให้เราเห็นทางสว่างและมีสติในการใช้ชีวิตมากขึ้นแล้ว ยังช่วยให้จิตใจเราเป็นสุขไม่มีทุกข์อีกด้วย เพราะหากเราเข้าใจเหตุแห่งความรัก และผลแห่งความรัก เราก็จะเข้าใจความเป็นไปของธรรมชาติ ว่ามีพบย่อมมีจาก รักเกิดขึ้นได้ก็จบลงได้เช่นกัน เพราะตัวเขาไม่ใช่ตัวเรา และตัวเราไม่ใช่ตัวเขา ไม่มีใครเป็นเจ้าของกันและกัน ซึ่งหากเราเข้าใจธรรมมะในข้อนี้ก็จะทำให้เราปล่อยวางและมีความสุขต่อไปได้ค่ะ

ใครที่กำลังมีปัญหาในเรื่องของความรัก เราขอแนะนำให้ฟังธรรมะปล่อยวางความรักจากช่องธรรมะต่างๆ ที่แนะนำไป แล้วจะทำให้เรารู้จักและเข้าใจชีวิตมากขึ้น เมื่อใดที่เราปล่อยวางได้ เมื่อนั้นใจเราก็จะเป็นสุขนั่นเอง หรือจะลองอ่านบทความอิคิไก คืออะไรในเว็บไซต์ของเราก็ได้นะคะ เพื่อให้เข้าใจความหมายของชีวิตมากขึ้น

อ้างอิงข้อมูลบางส่วนจาก : meetnlunch.com

ติดตามเราได้ที่ … เฟสบุ๊ค : เกร็ดสุขภาพ

ติดต่อโฆษณา

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้การวิเคราะห์

  เราขออนุญาติใช้คุกกี้นี้เก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นให้กับคุณ

Save