X

Thin Prep คือ อะไร ? มารู้จักวิธีการตรวจมะเร็งปากมดลูกกัน !

เพื่อสุขภาพ” ชุมชนสุขภาพ เรื่องราวตรงใจ ตอบโจทย์ทุกช่วงวัย รุ่นไหนก็รัก ♡

Thin Prep คือ อะไร ? มารู้จักวิธีการตรวจมะเร็งปากมดลูกกัน !

มะเร็งปากมดลูก เป็นมะเร็งที่ตรวจพบได้มากที่สุดอันดับ 2 ในเพศหญิง รองจากมะเร็งเต้านม (อ่านเพิ่มเติม ระยะมะเร็งเต้านม) ซึ่งโรคมะเร็งปากมดลูกส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัส Human Papillomavirus หรือเอชพีวี (HPV) ซึ่งมักจะติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกตั้งแต่เนิ่นๆ จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้ โดยการตรวจนั้นก็มีอยู่หลายวิธีด้วยกัน ปัจจุบัน วิธีที่นิยมคือ Thin Prep คือ วิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่มีประสิทธิภาพและมีความแม่นยำสูง และสามารถตรวจได้ในโรงพยาบาลทั่วไป ถ้าอยากป้องกันตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆ ก็ต้องรีบไปตรวจ และสามารถตรวจได้อย่างไร ? จะตรวจมะเร็งปากมดลูก แบบไหนดี ? และสามารถตรวจที่ไหนได้บ้าง เรามีคำตอบมาให้แล้วค่ะ

Thin Prep คือ อะไร ? ชวนรู้จักการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบใหม่ ที่ได้ผลแม่นยำยิ่งกว่าเดิม !

thin prep คือ, ตรวจมะเร็งปากมดลูก แบบไหนดี
Image Credit : freepik.com

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับสาวๆ ที่มีอายุมากกว่า 30 ปีขึ้นไป ซึ่งจำเป็นจะต้องไปตรวจภายในเพื่อเช็กสุขภาพของระบบสืบพันธ์ุว่ามีความผิดปกติใดๆ หรือไม่ และสำหรับบางคนที่อาจกังวลว่า ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเจ็บไหม ? ถ้าหากเคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้ว ก็อาจจะไม่รู้สึกเจ็บขณะทำการตรวจภายใน แต่ถ้าไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อน อาจจะรู้สึกตึงๆ หรือเจ็บเล็กน้อยขณะตรวจภายในค่ะ ซึ่งแพทย์จะใช้เครื่องมือที่มีขนาดเล็กกว่าในการตรวจ และสำหรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนั้น จะใช้เครื่องมือเฉพาะในการเก็บตัวอย่างเซลล์ ซึ่งไม่ได้ก่อให้เกิดความเจ็บปวดแต่อย่างใด

และปัจจุบันมีวิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบใหม่ที่เรียกว่า Thin Prep คือการตรวจมะเร็งปากมดลูกทางเซลล์วิทยาเช่นเดียวกับวิธี Pep Smear แต่ให้ผลการตรวจที่ละเอียดกว่า 65% ซึ่งปัจจุบันแพทย์จะแนะนำให้ตรวจแบบ Thin Prep เนื่องจากสามารถตรวจหาความผิดปกติของเซลล์ได้ง่ายและชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อความถูกต้องแม่นยำในการตรวจ ใช้เวลาในการตรวจและประมวลผลไม่นาน และมีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีเดิมอีกด้วย แม้จะมีวิธีการรักษาโรคมะเร็งมากมาย เช่น การให้คีโม เวชศาสตร์ฟื้นฟูอื่นๆ แพทย์ทางเลือก หรือ Immunotherapy คือภูมิคุ้มกันบำบัด แต่การตรวจร่างกายตั้งแต่เนิ่นๆ ก็จะสามารถคัดกรองความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็ว และเป็นการป้องกันเอาไว้ก่อนนะคะ

เกร็ดสุขภาพ : สมาคมโรคมะเร็งแห่งสหรัฐอเมริกาได้แนะนำแนวทางผู้ที่ควรตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกคือ ผู้หญิงทุกคนที่อายุเข้าเกณฑ์การตรวจ โดยมีอายุระหว่าง 25 – 30 ปีขึ้นไป หรือควรตรวจภายใน 3 ปีหลังจากมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก รวมถึงผู้หญิงที่แต่งงานเมื่ออายุน้อย ผู้หญิงที่คลอดบุตรหลายคน ผู้หญิงที่มีคู่นอนหลายคนและติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บ่อยครั้ง รวมถึงผู้ที่มีประวัติในครอบครัวเป็นมะเร็งปากมดลูก ควรตรวจคัดกรองความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปากมดลูกค่ะ

วิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ตรวจได้กี่แบบ ?

thin prep คือ, ตรวจมะเร็งปากมดลูก แบบไหนดี
Image Credit : freepik.com

โดยทั่วไปแล้ว จะมีวิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอยู่ 3 แบบหลักๆ สำหรับใครที่กำลังสงสัยว่า ตรวจมะเร็งปากมดลูก แบบไหนดี ? เราได้นำข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจมะเร็งปากมดลูกมาฝากเพื่อช่วยในการตัดสินใจได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะมีวิธีไหนบ้างนั้น ไปดูกันเลยค่ะ

1. การตรวจด้วยวิธี Pap Smear

เป็นการตรวจคดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบสามัญ หรือ Conventional Pap Smear ซึ่งเป็นการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกดวยการตรวจทางเซลล์วิทยาแบบดั้งเดิม โดยแพทย์จะใช้ไม้พายเก็บเนื้อเยื่อบริเวณปากมดลูก และนำไปตรวจในห้องปฏิบัติการ ทำการวิเคราะห์ตัวอย่างเซลล์ และแปลผลตรวจ มีข้อดีคือ ราคาตรวจไม่สูงมากนัก แต่มีความแม่นยำประมาณ 50% ซึ่งจะต้องทำการตรวจซ้ำทุกๆ 1 – 2 ปี

2. การตรวจแบบ Thin Prep

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบ Thin Prep คือการตรวจโดยเก็บตัวอย่างเซลล์ด้วยของเหลว (Liquid – based cytology : LBC) โดยแพทย์จะใช้แปรงขนาดเล็กเก็บเซลล์เยื่อบุผิวบริเวณปากมดลูก และถอดหัวแปรงใส่ลงในน้ำยาเพื่อรักษาสภาพเซลล์ ซึ่งนิยมเรียกวิธีการตามชื่อน้ำยาที่ตรวจว่า Thin Prep Pap Test และเป็นวิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบใหม่ ข้อดีของการตรวจแบบ Thin Prep คือ สามารถเก็บตัวอย่างเซลล์ได้มากกว่า และในขั้นตอนการตรวจสามารถกำจัดสิ่งบดบังเซลล์เช่นมูกและเลือดออกไปได้ เพื่อลดปัญหาสิ่งบดบังเซลล์ ทำให้มีความแม่นยำมากถึง 90 – 95% แต่อาจมีค่าใช้จ่ายในการตรวจสูงกว่าวิธีแบบ Pap Smear

3. Thin Prep plus HPV DNA

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบวิธีนี้ เป็นการตรวจหาเซลล์มะเร็งปากมดลูกด้วยการตรวจ Thin Prep ร่วมกับการตรวจ DNA ของเชื้อไวรัส HPV ในสายพันธ์ุที่มีความสัมพันธ์กับการเป็นมะเร็งปากมดลูก (สายพันธ์ุ 16 และ 18) โดยแพทย์จะใช้แปรงทำการเก็บตัวอย่างเซลล์เยื่อบุผิวจากบริเวณปากมดลูก และช่องคลอดด้านใน ซึ่งสามารถตรวจคัดกรองความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปากมดลูกโดยให้ความแม่นยำในการตรวจเจอโรคเกือบ 100% ทั้งนี้ สามารถใช้ตัวอย่างเซลล์จากการตรวจแบบ Thin Prep และส่งตรวจ HPV ต่อได้ทันที โดยที่ไม่ต้องตรวจซ้ำ 2 รอบ

เกร็ดสุขภาพ : การฉีดวัคซีน HPV หรือวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก สามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV (Human Papillomavirus) ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญในการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้ ซึ่งสามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ 9 ขวบขึ้นไป และฉีดได้ทั้งเพศหญิงเพศชาย โดยมีให้เลือก 3 แบบคือ ชนิดป้องกัน 2,4 และ 9 สายพันธ์ุ โดยทั่วไปวัคซีนจะครอบคลุมการป้องกันมะเร็งปากมดลูก มะเร็งช่องคลอด มะเร็งปากช่องคลอด มะเร็งอวัยวะเพศชาย มะเร็งทวารหนัก และมะเร็งช่องปากและลำคอ ดังนั้น การฉีดวัคซีน HPV จึงช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปากมดลูกได้

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ควรเตรียมตัวอย่างไร ?

thin prep คือ, ตรวจมะเร็งปากมดลูก แบบไหนดี
Image Credit : freepik.com

โดยทั่วไปแล้ว ผู้หญิงควรเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปาดมดลูกเมื่ออายุ 30 ปีขึ้นไป (สามารถตรวจได้ตั้งแต่อายุ 25 ปี) และควรตรวจคัดกรองทุกๆ 2 – 3 ปี โดยช่วงเวลาการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่เหมาะสมคือ ช่วง 10 – 20 วันหลังมีประจำเดือน ทำให้มีค่าเบี่ยงเบนน้อย ไม่มีสิ่งเจือปน และไม่ควรตรวจในช่วงที่มีประจำเดือน และห้ามสวนล้างช่องคลอดก่อนทำการตรวจ ห้ามใช้ยาเหน็บช่องคลอด ครีม หรือยาฆ่าเชื้ออสุจิในช่องคลอดก่อนการตรวจ 48 ชั่วโมง และงดการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการตรวจ 24 ชั่วโมง เพื่อให้ได้ผลที่แม่นยำค่ะ

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบ Thin Prep ที่ไหนดี ?

สำหรับใครที่กำลังหาข้อมูลอยู่ว่า ตรวจมะเร็งปากมดลูกแบบไหนดี ? ซึ่งการตรวจแบบ Thin Prep ก็เป็นหนึ่งวิธีที่สะดวกรวดเร็ว ใช้เวลาไม่นาน และสามารถค้นหาเซลล์มะเร็งในระยะแรกแริ่มได้ดีกว่าแบบเดิม สำหรับในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถตรวจได้ที่โรงพยาบาลต่างๆ ดังนี้ค่ะ

 1. โรงพยาบาลปะกอก – รังสิต 2
  ราคาประมาณ : 3,990 บาท 
  ที่อยู่ :  757 ถนนรังสิต – นครนายก (คลอง 2) ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
  โทร : 02 – 028 -1111
 1. โรงพยาบาล PMG Hospital
  ราคาประมาณ : 1,990 บาท 
  ที่อยู่ : 280 ถ.พระราม2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
  โทร : 02 – 451-4920
 1. โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา
  ราคาประมาณ : 1,800 บาท
  ที่อยู่ : 9/99 ถนนรามอินทรา 52 กม.9 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
  โทร : 02 – 793 – 5000
 1. โรงพยาบาล MedPark Hospital
  ราคาประมาณ : 2,700 บาท
  ที่อยู่ : 3333 ถนนพระรามที่ ๔ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
  โทร : 02 – 023 – 3333
 1. โรงพยาบาลพญาไท 1
  ราคาประมาณ : 1,650 บาท
  ที่อยู่ : 364/1 ถ.ศรีอยุธยา แขวง ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
  โทร : 02 – 201 – 4600

การตรวจ Thin Prep คือการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอีกวิธีที่หนึ่งที่สามารถตรวจได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความแม่นย่ำสูง ซึ่งสามารถตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกได้ตั้งแต่อายุ 25 – 30 ปีขึ้นไป โดยจะเป็นการตรวจสุขภาพภายในของผู้หญิงว่า มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกหรือไม่ นอกจากนี้ การฉีดวัคซีน HPV ก็สามารถป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้ รวมถึงการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย และรักษาความสะอาดของจุดซ่อนเร้นเป็นประจำ ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง รับประทานอาหารยับยั้งมะเร็ง งดสูบบุหรี่ และไปตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ ก็จะช่วยให้ห่างใกลจากโรคร้ายได้นะคะ

อ้างอิงข้อมูลบางส่วนจาก : pmghospital.in.th, kasemrad.co.th, bangpakokrangsit.com, rxlist.com, paolohospital.com

Featured Image Credit : freepik.com

ติดตามเราได้ที่ … เฟสบุ๊ค : เกร็ดสุขภาพ

ติดต่อโฆษณา

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้การวิเคราะห์

  เราขออนุญาติใช้คุกกี้นี้เก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นให้กับคุณ

Save